pixel

Opšti uslovi poslovanja

I opšte odredbe

Vlasnik Vebsajta https:// chezpierre.rs/. ( u daljem tekstu „Vebsajt“) je preduzetnička radnje „Chez PIERRE“, ul. Jugbogdanova br. 44, mat.br. 62969300 PIB: 107758653. Korišćenje Vebsajta moguće je samo uz prihvatanje Opštih uslova poslovanja i Politike privatnosti koji se prihvataju prilikom prvog korišćenja Vebsajta. Svako postupanje suprotno Opštim uslovima poslovanja, Politikom privatnosti i/ili pozitivnopravnim odredbama Republike Srbije biće sankcionisana. Opšti uslovi poslovanja primenjuju se na ceo Vebsajt i povezane servise koje pruža Vlasnik Vebsajta, osim u slučaju da Vlasnik Vebsajta ne odluči drugačije. Vlasnik Vebsajta ima pravo da uskrati pravo korišćenja svakom korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Opštih uslova poslovanja bez prethodnog obaveštenja. Korišćenje Vebsajta je zabranjeno ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova korišćenja. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno da koriste ovaj Vebsajt.

II predmet regulisanja

Ovim Opštim uslovima poslovanja uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Vebsajta, kao i prava i obaveze koje proizilaze iz ugovora zaključenih putem Vebsajta između PR „Chez Pierre“ i korisnika sajta.

III Prava i obaveze

Vebsajt objavljuje informacije o robi koje mogu biti predmet prodaje, odnosno ponude i vrši prodaju i ime i za račun PR „Chez Pierre“. Objavljivanje informacija predstavlja poziv Korisniku sajta da učini ponudu Vebsajtu za zaključenje ugovora o kupovini a pod objavljenim uslovima.

Način kupovine

Kupovina se vrši u dva sledeća koraka:
Sačinjavanjem porudžine: Korisinik sajta popunjava formular sa ličnim podacima i podacima o isporuci Potvrda porudžbine: Korisnik sajta dobija potvrdu putem sajta gde će biti obavešten o brzini dostave kao i ukupnom iznosu koji je zajendo sa uračunatim pdv-om i poštarinom korisnik sajta dužan da plati.

Cene

Sve cene proizvoda izražene su u dinarima.
Posebne ponude važe samo ako je artikal kupljen po ponuđenoj ceni.

Isporuka

Isporuka se za teritoriju RS vrši CityExpressom ili PostExspressom.
Porudžbine se dostavljaju na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja.
Isporuka je moguća na teritoriji RS (osim Kosova).
Porudžbina se ekspeduje u roku od 24h nakon online porudžbine. Dostava se vrši u najkraćem roku, a ne duže od 15 dana od dana porudžbine, osim ukoliko se kupac ne izjasni da želi da mu roba bude dostavljena u dužem roku.
Dostava za porudžbine preko 3000 dinara je besplatna, dok dostava za porudžbine ispod 3000 dinara iznosi 300 dinara.
U slučaju neuspele dostave paketa koji je vraćen prodavcu, kupac je dužan da ponovo plati naknadu troškova dostave u cilju ponovnog slanja paketa.
Porudžbine koje nisu primljene, a poslate su poštom Srbije, neće biti označene kao nestale do isteka roka od 7 dana od trenutka slanja robe, ponovno slanje ili refundacija neće biti ponuđeni pre isteka ovog roka.
Porudžbine koje nisu primljene, neće biti označene kao nestale do isteka roka od 7 dana od trenutka slanja robe, ponovno slanje ili refundacija neće biti ponuđeni pre isteka ovog roka.
Kupac je dužan da se samostalno informiše o paketu koji je vraćen u lokalnu poštu.
Plaćanje se vrši pouzećem ili kreditnom karticom.

Otkazivanje i promena porudžbine

Kupac može promeniti svoju porudžbinu pre nego što je ista poslata, a najkasnije u roku od 24h od potrvde porudžbine.
Kupac može otkazati porudžbinu u roku od 24h od potrvrde porudžbine.
Otkazivanje porudžbine se vrši putem mejla help@chezpierre.rs.
E-mail o otkazivanju porudžbine mora sadržati:
1) PREDMET: Otkazivanje porudžbine
2) SADRŽINA: naziv proizvoda, ime i prezime kupca, adresu i grad kupca, broj telefona kupca.
Ukoliko prodavac nema određeni proizvod na lageru, on će ponuditi zamenu za neki drugi proizvod u istoj vrednosti ili refundaciju novca.
Prodavac nije u obavezi da ponudi bilo kakvu dodatnu nadoknadu za pretrpljeno razočarenje.

Odustanak od kupovine

Kupac ima pravo na odustanak od kupovine u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, bez obrazloženja, u kom slučaju mu se vraćaju plaćena novčana sredstva na ime proizvoda, ali ne i troškovi plaćene poštarine.
Odustanak od kupovine se vrši na sledeći način u dva koraka:
1) Slanjem e-mail-a od strane kupca sa obaveštenjem o nameri odustanka od kupovine.
2) Nakon potvrde prijma mejla i kontaktiranja kupca od strane prodavca, kupac proizvod od čije kupovine odustaje zajedno sa svom dokumentacijom koju je primio prilikom kupovine i popunjenim i potpisanim obrascem o odustanku od kupovine šalje na adresu prodavca ul. Jugbogdanova br. 44, 18000 Niš. Proizvod je potrebno adekvatno upakovati, kako bi se sprečilo eventualno oštećenje, i poslati isključivo PostExpressom.
Novčana sredstva će biti vraćenja nakon što proizvod bude vraćen i nakon utvrđenja da proizvod nije korišćen.
U slučaju odustanka od kupovine poštarina se ne refundira.
Svaki kupac koji nije preuzeo paket ima pravo na povraćaj novca bez poštarine.
Ukoliko je proizvod ili kutija u kojoj se nalazi otpečaćen, otvoren i korišćen, odustanak od kupovine nije moguć, usled specifične prirode parfemskih proizvoda a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Reklamacije-opšti deo

Ukoliko na proizvodu koji je naručen ili preuzet postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak (npr. Neispravna aparatura za rasprašivanje parfema) ili skrivena mana i kada taj nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, kupac može podneti reklamaciju proizvoda u cilju otklanjana ovakvog nedostatka. Ukoliko je nesaobraznost proizvoda ugovoru nastala u roku od šest meseci od dana preuzimanja proizvoda, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa vrstom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti, ili ukoliko prodavac dokaže suprotno. Ukoliko kupac dobije pogrešan proizvod, onda će prodavac o sopstvenom trošku poslati odgovarajući proizvod. Reklamacija neće biti uvažena ukoliko je nedostatak na proizvodu nastao nakon preuzimanja proizvoda a posledica je radnje kupca ili slučaja. Reklamacija neće biti uvažena, ukoliko na proizvodu postoji nedostatak, ali on ne utiče na upotrebljivost proizvoda na uobičajeni način. Ukoliko se tester proizvoda koji je dostupan u našim radnjama i sam proizvod ne razlikuju na neutralnoj podlozi, reklamacija neće biti uvažena. Neće smatrati osnovanim razlogom za reklamaciju ukoliko Vam se ne dopada miris parfemskog proizvoda. Kupljeni proizvod koristiti isključivo po uputstvima iz deklaracije u suprotnom reklamacija neće biti uvažena. Individualna reakcija na proizvod ukoliko pre kupovine niste istakli posebnu osetljivost na sastojke neće se smatrati reklamacionim razlogom. Imajući u vidu specifičnost online kupovine, kao i specifičnost samog proizvoda koje se prodaje, preporuka je da pre kupovine nekog od parfemskih proizvoda taj proizvod isprobate u nekoj od naših radnji. Najsigurniji način da napravite pravi odabir parfemskog proizvoda je da tester proizvoda nanesete na kožu i utvrdite kako će se manifestovati u kontaktu sa osobenostima Vaše kože u određenom vremenskom periodu. Postojanost, mirisna nota i intezitet mirisa u najvećoj meri zavisi od interakcije parfemske formule sa osobenostima Vaše kože i individualna je.

Reklamacije-postupak

Reklamacija kupljenog proizvoda se vrši na sledeći način u dva koraka:
1) Slanjem e-mail-a od strane kupca sa obaveštenjem o nameri reklamacije proizvoda.
2) Nakon potvrde prijma mejla i kontaktiranja kupca od strane prodavca, kupac proizvod koji reklamira zajedno sa svom dokumentacijom koju je primio prilikom kupovine i popunjenim Zahtevom za reklamaciju šalje na adresu prodavca ul. Jugbogdanova br. 44, 18000 Niš. Proizvod poslati PostExpressom. Prodavac neće snositi troškove dostave neke druge kurirske službe.
Pre slanja proizvoda koji reklamirate, isti je potrebno adekvatno upakovati i čitko navesti adresu primaoca na paketu, jer prodavac ne preuzima odgovornost za gubitak pošiljke ili oštećenje pošiljke nastale prilikom transporta usled neadekvatnog pakovanja ili adresiranja. Lica ovlašćena za rešavanje reklamacija potrošača će nakon testiranja reklamiranog proizvoda, na osnovu činjenica utvrđenih u toku kontrole u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije doneti odluku o istoj. Odluka o reklamaciji će biti dostavljena kupcu i putem mejla i pisanim putem.

Reklamacije-odluke

Odluke po reklamaciji mogu biti usvajajuće i odbijajuće.
Ukoliko je reklamacija usvojena u skladu sa zakonom kupac ima pravo:
1) Na otklanjanje nedostatka na proizvodu uz saglasnost kupca, a ukoliko je uklanjanje nedostatka nemoguće ili ga kupac ne prihvata, proizvod će biti zamenjem za isti proizvod bez nedostatka.
2) Ukoliko ne postoji mogućnost slanja zamenskog proizvoda, kupac ima pravo na drugi proizvod u istoj vrednosti ili skuplji proizvod uz doplatu do njegove vrednosti ili povraćaj novca.
Ukoliko je Vaša reklamacija odbijena proizvod koji ste reklamirali biće vraćen kupcu uz odluku. Troškove poštarine vraćenog proizvoda ili novog proizvoda snosi prodavac.

Fotografije i ilustracije

Sve fotografije se koriste kao ilustracije i može doći do promena u izgledu bočica (ne veličine) ako ona sa fotografije nije dostupna.

Auteničnost

Ulja i mirisi koje su predmet prodaje nemaju veze ni sa jednim dizajnerom ili brendom. Opis „Inspirisano“ se koristi samo za referencu na miris, i upotrebljeno je cilju pomoći potrošačima u odabiru mirisa, s obizirom na specifičnost prodaje na daljinu i samog proizvoda koji se prodaje.

Pravo na traženje dodačnih informacija

Porudžbine mogu biti predmet dodatnih bezbedonosnih provera po našem nahođenju. Ovo može uključivati potvrdu podataka o Vašoj kreditnoj/debitnoj kartici ili dodatne informacije o Vašoj adresi. Prodavac zadržava pravo da otkaže porudžbinu ukoliko tražene informacije ne budu obezbeđene.

Zabrane

Izričito vam je zabranjeno sve od sledećeg:

  • objavljivanje bilo kog materijala sa veb stranice u bilo kom drugom mediju
  • prodaju, podlicenciranje ili reklamiranje bilo kog materijala sa veb stranice
  • javno prikazivanje bilo kog materijala sa veb stranice
  • korišćenje ove veb stranice na bilo koji način koji je ili može biti štetan za ovu veb lokaciju
  • korišćenje ove veb stranice na bilo koji način koji utiče na pristup korisnika ovoj veb lokaciji
  • korišćenje ove veb stranice suprotno važećim zakonima i propisima, ili korišćenje koje na bilo koji način može naneti štetu veb stranici, bilo kojoj osobi ili poslovnom subjektu
  • angažovanje u bilo kakvom prikupljanju podataka ili bilo kojoj drugoj sličnoj aktivnosti u vezi sa ovom veb lokacijom
  • korišćenje ove veb stranice za bilo kakvo oglašavanje ili marketing

Rešavanje sporova

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove reše mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rešavanja spora mirnim putem nadležan za rešavanje sporova će biti Osnovni sud u Nišu.

Važna napomena

Sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja je i obaveštenje istaknuto na našem sajtu o najčešće postavljenim pitanjima povezanih za naše proizvode, putem kojih se možete informisati o svim eventualnim dilemama i napomenama.